Nagrody

Dodano: 24.6.2018

NAGRODY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 14.SZFG 2018

NAGRODY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 14.SZFG 2018

Na zwycięzców czeka siedem nagród, w tym Grand Prix w wysokości 4000 PLN.

Grand Prix 14. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł

Nagroda Polskiego Związku Alpinizmu za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe 
i artystyczne aspekty życia społeczności górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna 
w wysokości 2000 zł

Nagroda Schroniska PTTK nad Morskim Okiem za najlepszy film polski. Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Publiczności: statuetka Drewniana Góra i nagroda rzeczowa

Nagroda Młodzieżowego Jury: nagroda specjalna przygotowana przez młodzież 
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem 

Nagroda Specjalna może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi

Drewniane Góry to statuetki autorstwa MARCINA RZĄSY.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu.

Pliki do pobrania

Dołącz do nas